Apotheek – Huisartsenpraktijk Oldeberkoop – Oldeberkoop

Welkom op de site van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Oldeberkoop

Wij zijn in de voorjaarsvakantie: 19 t/m 23 februari gesloten. Huisartsenpraktijk Makkinga (0516-441250) neemt in deze week voor ons waar.

Voor het maken van afspraken & uw medicijnen herhalen: www.mijngezondheid.net !

Ook voor (simpele) medische vragen of het inzien van uw medische gegevens kunt via deze website inloggen. Het is ook mogelijk om via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) uw gegevens in te zien.

Huisartsenpraktijk Oldeberkoop
Wolvegasterweg 15 8421 PB Oldeberkoop

Apotheek

Herhaalmedicatie kunt u na 2 werkdagen ophalen.  Indien u acuut medicijnen nodig hebt kunt u ons gewoon bellen!

In verband met drukte aan de balie is het prettiger voor de assistentes om na 9 uur te komen.

Op donderdagmiddag zijn de praktijk en apotheek gesloten, apotheekhoudende huisartsenpraktijk Makkinga neemt waar

Medicijnkluisjes: aan de zijkant van de praktijk zitten kluisjes zodat u, wanneer u dat beter uitkomst, de medicijnen 24/7 kunt afhalen. U krijgt een nummer + code. De kluisjes zitten aan de singel-kant van de praktijk rechts naast de garage.

Bestellen van medicijnen

Bij voorkeur via het patiëntenportaal (dit geeft namelijk de minste kans op fouten!)
Telefonisch via de receptenlijn
Aan de balie van de praktijk

Overige medicijnen en zelfzorgmedicijnen

Gebruikt u medicijnen die niet bij ons opgehaald zijn, laat het ons weten. Dit is essentieel voor de medicatiecontrole.

Hulpmiddelen via onze apotheek

Voor de levering van hulpmiddelen gaan in 2021 in samenwerking met Mijn hulpmiddelenwinkel.

Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of de Friesland hebben eind 2020 een brief gehad van de verzekering waarin staat dat apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken vanaf 2021 geen hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) meer mogen leveren.

De levering van hulpmiddelen moet voortaan via speciale hulpmiddelenwinkels. Als apotheekhoudende huisarts vinden wij het belangrijk dat de hulpmiddelen in ons dorp laagdrempelig beschikbaar blijven. Daarom werken wij vanaf 1 januari 2021 samen met Mijn hulpmiddelenwinkel voor de hulpmiddelen. Mijn Hulpmiddelenwinkel is een hulpmiddelenwinkel die speciaal door apotheekhoudende huisartsen is opgericht.

Patiënten die hulpmiddelen gebruiken hebben van ons een brief ontvangen. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier. Met uw toestemming kunnen we dan volgend jaar ook hulpmiddelen verzorgen via de hulpmiddelenwinkel. We verzoeken u het toestemmingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en weer in te leveren bij de praktijk.

Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari 2021 online regelen. Dit kan op de website van Mijn Hulpmiddelenwinkel, www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl. Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact op met de assistente.