Apotheek – Huisartsenpraktijk Oldeberkoop – Oldeberkoop

Welkom op de site van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Vakantie: wij zijn van 18 t/m 22 oktober afwezig. Makkinga neemt voor ons waar. Denkt u aan de herhaalmedicatie?!

Het portaal www.mijngezondheid.net is beschikbaar! U kunt hier online afspraken maken, vragen stellen en uw medicijnen herhalen.

Huisartsenpraktijk Oldeberkoop
Wolvegasterweg 15 8421 PB Oldeberkoop

Apotheek

Herhaalmedicatie kunt u de volgende dag ophalen. Medicatie besteld op vrijdag en het weekend kunt u op dinsdag ophalen. Indien u acuut medicijnen nodig hebt kunt u ons gewoon bellen!

Op donderdagmiddag zijn de praktijk en apotheek gesloten, apotheekhoudende huisartsenpraktijk Makkinga neemt waar

Medicijnlockers: aan de zijkant van de praktijk zitten lockers zodat als u dat wenst de medicijnen 24/7 kunt afhalen. U krijgt een nummer + code. De lockers zitten aan de singel-kant van de praktijk rechts naast de garage.

Bestellen van medicijnen

Bij voorkeur via het patiëntenportaal (dit geeft namelijk de minste kans op fouten!)
Telefonisch via de receptenlijn
Aan de balie van de praktijk

Overige medicijnen en zelfzorgmedicijnen

Gebruikt u medicijnen die niet bij ons opgehaald zijn, laat het ons weten. Dit is essentieel voor de medicatiecontrole.

Hulpmiddelen via onze apotheek

Voor de levering van hulpmiddelen gaan in 2021 in samenwerking met Mijn hulpmiddelenwinkel.

Patiënten die verzekerd zijn bij Zilveren Kruis of de Friesland hebben eind 2020 een brief gehad van de verzekering waarin staat dat apotheken en apotheekhoudende huisartsenpraktijken vanaf 2021 geen hulpmiddelen (incontinentiemateriaal, diabetestestmateriaal, drinkvoeding en verbandmiddelen) meer mogen leveren.

De levering van hulpmiddelen moet voortaan via speciale hulpmiddelenwinkels. Als apotheekhoudende huisarts vinden wij het belangrijk dat de hulpmiddelen in ons dorp laagdrempelig beschikbaar blijven. Daarom werken wij vanaf 1 januari 2021 samen met Mijn hulpmiddelenwinkel voor de hulpmiddelen. Mijn Hulpmiddelenwinkel is een hulpmiddelenwinkel die speciaal door apotheekhoudende huisartsen is opgericht.

Patiënten die hulpmiddelen gebruiken hebben van ons een brief ontvangen. Bij deze brief zit een toestemmingsformulier. Met uw toestemming kunnen we dan volgend jaar ook hulpmiddelen verzorgen via de hulpmiddelenwinkel. We verzoeken u het toestemmingsformulier zo spoedig mogelijk in te vullen en weer in te leveren bij de praktijk.

Het bestellen van uw hulpmiddelen kunt u vanaf 1 januari 2021 online regelen. Dit kan op de website van Mijn Hulpmiddelenwinkel, www.mijnhulpmiddelenwinkel.nl. Heeft u hulp nodig bij het plaatsen van een bestelling? Of heeft u vragen over deze nieuwe werkwijze? Neem dan gerust contact op met de assistente.