De praktijkverpleegkundige – Huisartsenpraktijk Oldeberkoop – Oldeberkoop

Welkom op de site van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Oldeberkoop

Wij zijn in de voorjaarsvakantie: 04 mei t/m 12 mei gesloten. Huisartsenpraktijk Makkinga (0516-441250) neemt in deze week voor ons waar.

Voor het maken van afspraken & uw medicijnen herhalen: www.mijngezondheid.net !

Ook voor (simpele) medische vragen of het inzien van uw medische gegevens kunt via deze website inloggen. Het is ook mogelijk om via een PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving) uw gegevens in te zien.

Huisartsenpraktijk Oldeberkoop
Wolvegasterweg 15 8421 PB Oldeberkoop

De praktijkverpleegkundige

Susan Achtien is onze praktijkverpleegkundige somatiek (POH-S). Zij neemt de zorg voor mensen met een chronische aandoening op zich.
Het betreft patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk, vetstofwisselingsafwijkingen en chronische luchtwegaandoeningen.
Haar taak is: voorlichting geven over de aandoening, het vervolgen van de aandoening, medicatie aanpassen (na overleg met de huisartsen) en begeleiding in een leefwijze die belangrijk is om de aandoening in goede banen te leiden.
De huisarts blijft eindverantwoordelijk, zo nodig is er na elk spreekuur overleg met de huisarts.

Susan is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig.

Bianca Nienhuis is onze praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Zij biedt hulp aan mensen met psychische klachten in de huisartsenpraktijk.
De begeleiding en behandeling gebeurt altijd in samenwerking met de huisarts.

Bianca is op maandag & dinsdag aanwezig.

Het spreekuur van de praktijkondersteuners is op afspraak via de assistente.