De praktijkverpleegkundige – Huisartsenpraktijk Oldeberkoop – Oldeberkoop

Welkom op de site van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Oldeberkoop

Vakantie: 25 april t/m 29 april 2022 zijn wij afwezig.

Via www.mijngezondheid.net : kunt u online afspraken maken, vragen stellen en uw medicijnen herhalen.

Huisartsenpraktijk Oldeberkoop
Wolvegasterweg 15 8421 PB Oldeberkoop

De praktijkverpleegkundige

Susan Achtien is onze praktijkverpleegkundige somatiek (POH-S). Zij neemt de zorg voor mensen met een chronische aandoening op zich.
Het betreft patiënten met suikerziekte, hoge bloeddruk, vetstofwisselingsafwijkingen en chronische luchtwegaandoeningen.
Haar taak is: voorlichting geven over de aandoening, het vervolgen van de aandoening, medicatie aanpassen (na overleg met de huisartsen) en begeleiding in een leefwijze die belangrijk is om de aandoening in goede banen te leiden.
De huisarts blijft eindverantwoordelijk, zo nodig is er na elk spreekuur overleg met de huisarts.                                           Susan is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag aanwezig.

Petra van der Zwaag is onze praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). Zij biedt hulp aan mensen met psychische klachten in de huisartsenpraktijk.
De begeleiding en behandeling gebeurt altijd in samenwerking met de huisarts.                                                            Petra is op dinsdag aanwezig.

Het spreekuur van de praktijkondersteuners is op afspraak via de assistente.