Reizigersadvies – Huisartsenpraktijk Oldeberkoop – Oldeberkoop

Welkom op de site van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Vakantie: wij zijn van 18 t/m 22 oktober afwezig. Makkinga neemt voor ons waar. Denkt u aan de herhaalmedicatie?!

Het portaal www.mijngezondheid.net is beschikbaar! U kunt hier online afspraken maken, vragen stellen en uw medicijnen herhalen.

Huisartsenpraktijk Oldeberkoop
Wolvegasterweg 15 8421 PB Oldeberkoop

Reizigersadvies

Bij reizen naar een (sub)tropische bestemming is het aan te raden u te laten adviseren over te nemen medische maatregelen en vaccinaties.

Wij verwijzen u daarvoor naar GGD Fryslan, tel.: 088 22 99 223, met locaties in Leeuwarden, Drachten en Sneek.
Desgewenst verstrekken wij een medicatie overzicht en een medische samenvatting van uw gegevens die bij ons bekend zijn.
Het is verstandig het advies ruim voor vertrek (minimaal 4 weken) aan te vragen.

Wij zijn gestopt met het opstellen van een reizigers advies.