Tarieven – Huisartsenpraktijk Oldeberkoop – Oldeberkoop

Welkom op de site van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk

Vakantie: wij zijn van 18 t/m 22 oktober afwezig. Makkinga neemt voor ons waar. Denkt u aan de herhaalmedicatie?!

Het portaal www.mijngezondheid.net is beschikbaar! U kunt hier online afspraken maken, vragen stellen en uw medicijnen herhalen.

Huisartsenpraktijk Oldeberkoop
Wolvegasterweg 15 8421 PB Oldeberkoop

Tarieven

Informatie over vergoedingen vind u hier.

De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt een maximum tariefbedrag vast voor alle verrichtingen en toeslagen.
Per zorgverzekeraar worden met apotheekhoudenden verschillende en variabele tarieven afgesproken.
De kosten welke vergoed worden verrekent uw verzekeraar rechtstreeks met ons.