Tarieven – Huisartsenpraktijk Oldeberkoop – Oldeberkoop

Welkom op de site van onze apotheekhoudende huisartsenpraktijk in Oldeberkoop

Vakantie: 25 april t/m 29 april 2022 zijn wij afwezig.

Via www.mijngezondheid.net : kunt u online afspraken maken, vragen stellen en uw medicijnen herhalen.

Huisartsenpraktijk Oldeberkoop
Wolvegasterweg 15 8421 PB Oldeberkoop

Tarieven

Informatie over vergoedingen vind u hier.

De Nederlandse Zorg Autoriteit stelt een maximum tariefbedrag vast voor alle verrichtingen en toeslagen.
Per zorgverzekeraar worden met apotheekhoudenden verschillende en variabele tarieven afgesproken.
De kosten welke vergoed worden verrekent uw verzekeraar rechtstreeks met ons.

Kosten en vergoeding voor onverzekerden 2022

Huisartsenzorg 
Zorgprestatie 2022
Consulten < 5 min € 15,57
Consulten 5 – 20 min € 31,15
Consulten ≥ 20 min € 62,30
Visites € 46,72
Visites ≥ 20 min € 77,87
Vaccinatie / injecties € 15,57
Laboratoriumonderzoek kostprijs Entstoffen kostprijs

Farmaceutische zorg
Verstrekkingen Standaard uitgifte € 8,94
Week uitgifte € 4,25
Uitgifte en begeleiding nieuw medicijn € 18,24
Bereiding* € 15,39
Bijzondere bereiding * € 112,72
Zorgprestaties Toelichting hulpmiddel i.c.m. medicijn € 8,84
Medicijnbeoordeling € 105,11 Farmaceutische begeleiding bij opname ziekenhuis/ bezoek polikliniek € 22,13
Farmaceutische begeleiding i.v.m. ontslag uit het ziekenhuis / bezoek polikliniek € 44,26 *)

Toeslag op uitgifte tarief. Prijswijzigingen voorbehouden. Prijzen in het apotheeksysteem zijn leidend. Tarieven zijn, daar waar van toepassing, inclusief 9% BTW.